Zuchtkatzen

 CH. Edengarden`s Lavinia

Daten:


geb.: 23.09.2017

Farbe: Blue-tortie

Blutgruppe: A/b

trägt cinnamon

Felv/Fiv: neg.


Vater : World Ch. Edengardens' Imperious

Mutter: Gr.Intern.Ch. LV*Langewald O*Hara


PKD: neg. geschallt 23.09-2018 Dr. Höpfner

HCM:23.09.2018 neg. geschallt bei Dr. Höpfner Berlin

CH. Edengarden's Quiana

Daten:


geb.: 23.05.2019

Farbe: Blue-white

Blutgruppe: A

trägt cinnamon

Felv/FIV: neg.


Vater: Edengarden's Lamar

Mutter: Edengarden's Kadisha


HCM: 6/2020 neg. 

PKD: 6/2020 neg.

Uncle Tom's Apachi

Daten:


geb.: 12.08.2020

Farbe: Cinnamon

BG: A/b

Felv/FIV: neg.


Mutter: Chi Chi van de Kraayenberg

Vater: Fritz from Town-House


9/2021 HCM neg. geschallt

9/2021 PKD neg. geschallt     CH. Edengarden`s Only You

Daten:


geb.: 19.08.2018

Farbe: Blue

Blutgruppe: A/b

trägt cinnamon

Felv/FIV: neg.


Vater: Hugo Boss von Bullerbue

Mutter: Edengarden's Kadisha


HCM: 6/2020 neg. 

PKD: 6/2020 neg.