Zuchtkatzen

 CH. Edengarden`s Lavinia

Daten:


geb.: 23.09.2017

Farbe: Blue-tortie

Blutgruppe: A/b

trägt cinnamon

Felv/Fiv: neg.


Vater : World Ch. Edengardens' Imperious

Mutter: Gr.Intern.Ch. LV*Langewald O*Hara


PKD: neg. geschallt 23.09-2018 Dr. Höpfner

HCM:23.09.2018 neg. geschallt bei Dr. Höpfner Berlin

Gr.Int.Ch LV*Langewald Magic O*Hara


Daten:


geb.: 23.12.2014

Farbe: Chocolate Tortie

Blutgruppe: A/b

trägt Cinnamon, Verdünnung

Felv/FIV: neg.


Vater:  IC. Chocolate Chip's I'm just a Dreamer

Mutter: IC. Nightylicious  Endless Infinity


HCM: 16.11.2015 bei  Dr. Höpfner negativ geschallt

PKD: n/n

17.04.2018 HCM neg. geschallt

Int.Ch. Edengarden's Kadisha

Daten:


geb.am 30-03-2017

Farbe: Blue-white

trägt cinnamon

BG: A/b

Felv/FIV: neg.


Mutter:Inter.Ch- Zabava Winterose

Vater:Intern.Ch. My Hope James Bond of Diamond Castle


17.04.2018 HCM neg. geschallt

17.04.2018 PKD neg. geschallt     


14.05.2021 HCM neg. geschallt

CH. Edengarden's Quiana

Daten:


geb.: 23.05.2019

Farbe: Blue-white

Blutgruppe: A

trägt cinnamon

Felv/FIV: neg.


Vater: Edengarden's Lamar

Mutter: Edengarden's Kadisha


HCM: 6/2020 neg. 

PKD: 6/2020 neg.

CH. Edengarden`s Only You

Daten:


geb.: 19.08.2018

Farbe: Blue

Blutgruppe: A/b

trägt cinnamon

Felv/FIV: neg.


Vater: Hugo Boss von Bullerbue

Mutter: Edengarden's Kadisha


HCM: 6/2020 neg. 

PKD: 6/2020 neg.